Bảo vệ con, cha bị đánh đến tử vong | Tin nóng hình sự

Chia sẻ

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên đến nhà đòi đánh con thì bị cha ngăn cản, đối tượng dùng cây đánh vào đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong

Tin nóng