Dựng lại hiện trường những vụ án man rợ xâm hại tình dục trẻ em rồi thủ tiêu bịt đầu mối | Tin nóng

Chia sẻ

Từ đầu năm 2017 đến nay cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng xâm hại trẻ em đang ở mức báo động với những vụ án không chỉ đơn thuần ở mức giao cấu với trẻ vị thành niên mà còn tàn nhẫn đến mức giết người để nhằm che giấu tội ác.

Tin nóng