Anh Ở Đầu Sông, Em Cuối Sông – Cẩm Ly & Quang Linh

Chia sẻ

Anh Ở Đầu Sông, Em Cuối SôngCẩm Ly & Quang Linh
Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu & Hoài Vũ

Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau đã chín ba mùa lúa
Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông
Ôi bát ngát chân trời miền Hạ
Tím tình yêu, tím cả nhớ mong.

Gió, gió nhớ thương ai mà lay bờ lá
Để bìm bịp kêu con nước lớn dòng
Đất quê ta xanh xanh triền lá
Giặc nhảy vào lá hoá rừng chông
Nước quê ta dập dềnh tôm cá
Giặc lội vào nước dựng thành đồng.

Anh ở đầu sông, em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau ta hẹn trong mùa tới
Anh đón em về thoả chờ mong
Anh đón em về thoả chờ mong .

Nhạc trữ tình